Stakeholderoverleg Attracties WAS

Terug naar de vorige pagina

Het bestuur van de VGK is door de nVWA uitgenodigd en aanwezig bij het Stakeholdersoverleg WAS.

In april 2016 heeft het ministerie van VWS de stand van zaken geschetst rond het WAS en de Nadere Regels. Belangrijkste wijzigingen zijn; vormvrij logboek, periodiciteit keuringen attracties, wettelijke basis uniek RAS nummer.
De wijziging van het WAS en de Nadere Regels zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad respectievelijk Staatscourant.
RAS systeem
Eerder is de VGK al door Mark Rink van de NVWA geinformeerd over het RAS systeem. Vanaf 1 januari 2016 werd er gewerkt op basis van vrijwilligheid met dit nieuwe systeem met het unieke RAS nummer.
Nu de WAS is gewijzigd en deze wijziging is gepubliceerd ligt er een wettelijke basis onder het gebruik van het nieuwe systeem.
Meer informatie hierover in de nieuwsbrief van mei 2016.

Terug naar de vorige pagina