Doelstelling

Een groot aantal ambtenaren belast met de organisatie van de kermis in hun gemeente heeft zich een aantal jaren geleden verenigd in de Vereniging van Gemeentelijke Kermisbeheerders de VGK.

Het doel van deze vereniging is om door collegiale uitwisseling van informatie de belangen van het kermiswezen te bevorderen.

Een andere doelstelling van de VGK is het beschermen en behouden van de kermis bij de gemeente en de ervaringen die binnen de vereniging zijn opgedaan verder over te brengen.

Daar waar nodig kan de VGK behulpzaam zijn bij het organiseren van een gemeentelijke kermis. Ook wil de vereniging wil graag een kweekvijver zijn voor alle ambtenaren die nog geen of weinig ervaring hebben in het organiseren van een kermis.

Ervaringen van de leden:

Mieke Soeters – Bergen op Zoom
Henk Neven – Etten-Leur
Chris Hoogerwaard – Dordrecht